نمکدان فیروزه کوب مسی

تماس بگیرید

مشخصات فنی :

ارتفاع 9.5 سانتی متر
قطر دهانه حدود 8.5 سانتی متر
محل تولید اصفهان
اجرای فیروزه کوب به صورت دستی
رنگ قسمت خارجی مسی فیروزه کوب
رنگ قسمت داخلی مسی
دسته ندارد