نمکدان فیروزه کوب مسی

از: ۱.۰۰۰ تومان

مشخصات فنی :

ارتفاع9.5 سانتی متر
قطر دهانهحدود 8.5 سانتی متر
محل تولیداصفهان
اجرای فیروزه کوببه صورت دستی
رنگ قسمت خارجیمسی فیروزه کوب
رنگ قسمت داخلیمسی
دستهندارد