کتری مسی دسته چوبی ساخت زنجان

۲۴۷ تومان

مشخصات فنی کتری مسی دسته چوبی :

ارتفاع بدون دستهحدود  سانتی متر
ارتفاع با دستهحدود  سانتی متر
نوع چکش کاریدستی و ماشینی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده روزانه
محل تولیدزنجان
قابلیت شست و شودارد
در پوشدارد
دستهدارد
جنس دستهمسی
طرحدسته چوبی

ناموجود