گلدان مسی طرح مارال تولید شده در زنجان

365هزار تومان

مشخصات فنی گلدان مسی طرح مارال :

ارتفاع سایز 125 سانتی متر
ارتفاع سایز 220 سانتی متر
ارتفاع سایز 315 سانتی متر
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریدستی
موارد استفادهدکوراسیون منزل
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد
جنس دستهمسی
در پوشندارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
مدلمارال
گلدان مسی طرح مارال تولید شده در زنجان
گلدان مسی طرح مارال تولید شده در زنجان

365هزار تومان