قهوه جوش مسی چکشی طرح سلطانیه

تماس بگیرید

مشخصات فنی قهوه جوش مسی طرح سلطانیه :

ارتفاع سایز 1حدود 8
ارتفاع سایز 2حدود  10
ارتفاع سایز 3حدود  11
قطر دهانه سایز 1حدود 7
قطر دهانه سایز 2حدود  9
قطر دهانه سایز 3حدود 10
محل تولیدزنجان
چکشی زنیبه صورت دستی
قابلیت پخت و پزدارد
قابلیت شستشودارد