قهوه جوش مسی چکشی طرح سلطانیه

تماس بگیرید

مشخصات فنی :

ارتفاع سایز 1 حدود 8
ارتفاع سایز 2 حدود  10
ارتفاع سایز 3 حدود  11
قطر دهانه سایز 1 حدود 7
قطر دهانه سایز 2 حدود  9
قطر دهانه سایز 3 حدود 10
محل تولید زنجان
چکشی زنی به صورت دستی
قابلیت پخت و پز دارد
قابلیت شستشو دارد