اسپند دود کن مسی دسته برنجی تولید زنجان

120هزار تومان

مشخصات فنی اسپند دود کن مسی دسته برنجی:

ارتفاع سانتی متر
طرحدسته برنجی
محل تولیدزنجان
نوع چکش کاریدستی و ماشینی
موارد استفادهدکوراسیون منزل و استفاده برای دود کردن اسپند و عنبر نسا
رنگ قسمت خارجیمسی
دستهدارد ( دسته برنجی )
نانو شدهندارد
در پوشدارد
قابلیت شست و شودارد
قابلیت پخت و پزندارد
اسپند دود کن مسی دسته برنجی تولید زنجان
اسپند دود کن مسی دسته برنجی تولید زنجان

120هزار تومان